Hiển thị tất cả 19 kết quả

Khuyến Mại Sàn Nhà cuối năm

Chương trình Khuyến mại làm sàn cuối năm giá không tăng còn giảm tới 25%, dưới đây là những loại sàn nhựa dán keo, sàn nhựa hèm khóa, sàn gỗ công nghiệp đang giảm giá phục vụ quý khách cuối năm

-11%
-17%
-17%
-17%
-17%
Giá:215.000 VNĐ230.000 VNĐ/m2

4mm

Giá:215.000 VNĐ230.000 VNĐ/m2

4mm

-14%
Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

-14%
Giá: 95.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

Giá:89.000 VNĐ110.000 VNĐ/m2

2mm

-14%