Trên website santot.vn các bạn có thể thấy giá rẻ nhất cho các sản phẩm sàn là 98.000đ/m2 đó là giá rẻ nhất trên thị trường mà các bạn có thể tìm thấy. Ngoài ra Sàn Tốt cũng xin gửi tới các bạn báo giá kèm chi phí hoàn thiện như sau

Báo giá hoàn thiện sàn gỗ, sàn nhựa giả gỗ tại Hà Nội

Stt Sàn gỗ Kích thước Đơn giá /m2 Giá Hoàn thiện/m2
1 Sàn gỗ công nghiệp giá rẻ, Có hèm khóa 1200mm x 17.5mm x 8mm 139.000đ 30.000 đ
1200mm x 17.5mm x 12mm 165.000đ 30.000 đ
2 Sàn gỗ công nghiệp cao cấp ( Có hèm khóa) 1216 mm x 196 mm x 8 mm 190.000đ 20.000 đ
1200 mm x 175 mm x 12 mm 275.000đ 20.000 đ
3 Sàn gỗ Cốt xanh ( Lõi HDF ) 8mm 200.000đ 20.000 đ
12mm 230.000đ 20.000 đ
15mm 280.000đ 30.000 đ
Sàn Nhựa giả gỗ
4 Sàn nhựa tự dán 914,4mm x 152,4mm x 2,0mm 110.000đ 20.000 đ
914,4mm x 152,4mm x 2,2mm 115.000đ 20.000 đ
5 Sàn nhựa hèm khóa 1220 mm x 180 mm x 4,2 mm 245.000đ 20.000 đ
1220 mm x 180 mm x 5 mm 285.000đ 20.000 đ