Trên website santot.vn các bạn có thể thấy giá rẻ nhất cho các sản phẩm sàn gỗ công nghiệp là 250.000đ/m2 đó là giá rẻ nhất trên thị trường mà các bạn có thể tìm thấy. Ngoài ra Sàn Tốt cũng xin gửi tới các bạn báo giá kèm chi phí hoàn thiện như sau

Báo giá hoàn thiện sàn gỗ, sàn nhựa giả gỗ tại Hà Nội

Stt Sàn gỗ Kích thước Đơn giá /m2 Giá Hoàn thiện/m2
1 Sàn gỗ cốt xanh Indonesia HDF 1200mm x 145mm x 8mm 230.000đ 30.000 đ
1200mm x 128mm x 12mm 345.000đ 30.000 đ
2 Sàn gỗ công nghiệp Indonesia Sender 1216 mm x 196 mm x 12 mm 280.000đ 30.000 đ
Sàn gỗ công nghiệp Indonesia Piorner 1200 mm x 175 mm x 12 mm 385.000đ 30.000 đ
3 Sàn gỗ Cốt xanh Indonesia Titan 12mm 390.000đ 30.000 đ
Sàn gỗ châu âu
4 Sàn gỗ đức egger 8mm 410.000 30.000 đ
12mm 710.000 30.000
5 Sàn nhựa Bionyl 8mm 390.000đ 30.000 đ
12mm 700.000đ 30.000 đ